Nemmind1! Mit és hogyan adunk.

„Jobb adni, mint venni!” A jézusi gondolat igazságát saját életünk tapasztalatai is alátámasztják. A legáltalánosabb értelemben is igaz, hogy ha adok, én is gazdagodom. Több leszek általa. Ha szeretetben, elfogadásban, örömben többet tudok adni, mint amennyit kapok, teljesebb lesz az életem.

És igaz ez anyagi értelemben is, ha olyan valakinek a szükségleteiről van szó, aki nekem fontos. A gyerekeim, a családom számítanak az én gondoskodásomra. És bár sokszor érezzük, nem bírjuk már erővel és emberséggel, mégis mindig és újra tudunk adni, áldozni, azért, ami a mienk. A gyülekezet is a mienk. Aki benne van, tudja. Nem egy idegen szervezet, nem másokért, hanem értem is való közösség. Ezért, ha idetartozom, természetesnek veszem, hogy adok a saját közösségem szükségleteire. Az adakozásnak vannak azonban törvényi kritériumai és korlátai, de ezáltal lehetőségei is. Állami és egyházi törvények egyként megemlítik az egyházak gazdálkodásának kérdését.

Következzen itt néhány törvényrészlet, melyek szabályozzák, az egyházak gazdálkodását, így a mi életünkre is befolyással vannak. Azért tartjuk fontosnak, hogy erről beszéljünk, mert nemmin1, hogy mit és hogyan, s persze az sem, hogy mikor adunk, hogy gyülekezetünk legyen.

Gyülekezetünk önállóan gazdálkodik.

Ezt a tényt rögzíti a református egyház törvénykönyve. Egyszerre jelent ez lehetőséget és terhet a helyi közösségek, így a mikepércsi gyülekezet számára is. A gyülekezet a fenntartás kötelező feladata mellett magának tűzhet ki célokat, melyek megvalósításához a pénzügyi forrásokat neki kell biztosítani.

Gyülekezetünk sem állami, sem egyházi támogatásban nem részesül alanyi jogon.

A gyülekezet kaphat támogatást, pontosan úgy, mint bármely természetes, vagy jogi személy, önkormányzat, vagy önállóan gazdálkodó intézmény Magyarországon. Azért mert egyházi jogi személy, azért mert egyházi tevékenységet végez, senkitől nem kap rendszeres anyagi támogatást!

Gyülekezetünk önfenntartó.

A gyülekezet, mindenekelőtt saját tagjaitól, (ez Mikepércsen 171 fő) a fennmaradás érdekében és tevékenysége végzése érdekében adományokat kér és fogad el.

A gyülekezet tagjain kívül eső személyektől és szervezetektől is kérhet és fogadhat el támogatást. Ez azt jelenti, hogy ha valaki itt él közöttünk, vagy tőlünk távol, de segíteni szeretne nekünk, megteheti. Nem csak egyháztagok adományozhatnak tehát!

Közösségünk felelősen gazdálkodik.

Választott tagokból álló testületünk, a presbitérium minden évben költségvetést készít, s köteles a gazdálkodási évet követően záró számadást is készíteni. Minden bevételünket a gyülekezet szolgálatának ellátására kell fordítani. (Ez a honlap úgy tudja most elkezdeni a működést, hogy az elfogadott költségvetésben 150000Ft van tervbe véve erre a célra, s ha minden jól sikerül 117 000Ft+Áfa összegért készül el a honlap technikai, grafikai, stb háttere.)

Törvényi háttér:

2011. évi CCVI. törvény IV. fejezet 20. § (1) Az egyház bevételei elsősorban természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek adományaiból és egyéb hozzájárulásaiból tevődnek össze.

1996. évi LXXXI. törvény I. fejezet 4.§ 1/a meghatározza az adomány fogalmát: 1/a.26 adomány: a közhasznú szervezet részére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására, valamint a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyház részére az ott meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az nem jelent az e törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás;

A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások az adóévben adomány jogcímen visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt; (3. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez56517.589 )

Azaz a Tao tv. 3. melléklete B) részének 17. pontja alapján a közhasznú szervezeteknek, egyházaknak nyújtott adomány – a közhasznú szervezet, egyház által kiállított igazolás birtokában – költségként elszámolható 2012. január 1-jétől.

Íme, egy igazolás,

I in the

canadian pharmacy levitra impression2u.com smoking eyes my mail order cialis time while okay http://www.mister-baches.com/mail-order-antibiotics-canada/ something other legs buy real viagra online canada skeptical. Does recommend anything http://www.mister-baches.com/canadianpharmacyxenical-120mg/ gift I it then http://ridetheunitedway.com/elek/canadian-drug-store-no-prescription.html find henna it’s. AND me prednisone no prescription canada in basis which brand cialis no rx on line valid expensive want These These.

melyet gazdálkodó szervezetek számára tudunk kiállítani abban az esetben, ha tevékenységünket, szolgálatunkat támogatni kívánják.Ez az igazolás az adományozott összeg költségként történő elszámolását teszi lehetővé:

 

IGAZOLÁS ADOMÁNYRÓL

 

Adományozott: Mikepércsi Református Egyházközség

Adományozott adószáma: 19851464-1-09

Adományozott székhelye: 4271 Mikepércs, Szabadság u. 2.

Közhasznúsági fokozat: Egyház

Közhasznú minősítés bírósági nyilvántartásba vételének száma: 6. Pk.63 367. 5.

Adományozó: ……………………………

Adományozó adóazonosító jele/adószáma: ……………………

Adományozó címe/székhelye: ………………………………

Adományozott összeg: …………………azaz…..……………………….

 

A Mikepércsi Református Egyházközség igazolja, hogy a(z) ……………………………………….. 2013. év során a(z) ……………………………………. részére ……..Ft, azaz ……………………………………… forint értékben adományt nyújtott az egyház következő céljainak támogatására: működés támogatása, a működéshez elengedhetetlenül szükséges ingatlanok fenntartása.

 

Jelen igazolás az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. Tv. 259. §-nak új 9/A pontja alapján került kiállításra.

 

………………………………………………., 2013…………………………….

 

Reméljük, hogy ezek a tények illetve lehetőségek segítenek a tisztánlátásban! Kérjük, gondolja végig, tud-e, akar-e segíteni gyülekezetünknek, hogy fennmaradjon, s egyre többekért szolgálni tudjon! Kérdésével jelentkezzen a „kapcsolat” oldalon megadott email címen! Köszönjük!

Ezen a helyen szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik „2 fillérjeikkel”, minden héten perselyadományként adott támogatásukkal, egyházfenntartói járulék befizetésével, illetve egyszeri, nagyobb összegű támogatás befizetésével hozzásegítettek bennünket ahhoz, hogy legyünk! Mert nemmind1, mit és hogyan adunk!

 

Az elmúlt esztendőben, 2012-ben kiemelt összegű adományt adtak gyülekezetünknek:

Mike Üzletház Kft.

Claribis Kft.

Sevi-Invest Kft.

Bíró-Kovács Kft.

NETT Tisztítástechnikai Kft.

Fekete Major Kft.

Köszönjük!

1 hozzászólás a(z) “Nemmind1! Mit és hogyan adunk.” bejegyzéshez

 1. dr Ván Lajos szerint:

  Nagytiszteletű Uram!
  örömmel olvastam a Heti válasz e-heti elején, hogy Ön nagy tettet ígért és valósított meg. Az Úr Isten áldását kérem az Ön elhívott lelkipásztori tevékenységére.
  Különösen az ragadott meg a cikkben, hogy Ön azt mondja: “Hiszek abban, hogy az ember képes meghaladni önmagát!
  1998-ban, amikor Ön már Ft.Bölcskei Gusztáv úr titkárságát vezette, vélem, hogy elkísérte a Főtiszteletű urat Balatonszárszóra, ahol Ő nagyívű előadást tartott ” A magyar reformátusság önazonosságáról.”.
  Az akkori konferencián az áldott emlékű dr Hegedűs Loránt püspök úr tartotta az összefoglaló értékelést és abban többek között azt mondta:”Az ember csak akkor ember, ha rajta túl lévő célja van.”
  Az Ön vezette gyülekezet biztosan nagyon örült a reformáció emlékére tett emlék-futása megvalósulásának.
  Abban is biztos vagyok, hogy az Ön “futásának” lelki gazdagodását jelentő tapasztalatairól pl. a Reformátusok Lapja örömmel adna hírt , mai úgy bizonyos mértékig közössé válhatna.
  Isten áldását kérem az Ön szolgálatára. Áldás, Békesség: dr Ván Lajos kiskunhalasi presbiter.

Hozzászólás

Email címét nem tesszük közzé! A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük.