Napi ige

2019.03.27. Szerda

Jn 14, 15-21

15Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, 16én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: 17az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.
18Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. 19Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. 20Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. 21Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.

Zsolt 115

1Ne nekünk, URam, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért!
2Miért mondanák a pogányok: Hol van az ő Istenük?
3A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart!
4A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai.
5Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak.
6Van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak.
7Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon.
8Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik és mindazok, akik bennük bíznak.
9Izráel, az ÚRban bízzál! Segítséged és pajzsod ő.
10Áron háza, az ÚRban bízzál! Segítséged és pajzsod ő.
11Akik félitek az URat, az ÚRban bízzatok! Segítségetek és pajzsotok ő.
12Gondol ránk az ÚR, meg fog áldani. Megáldja Izráel házát, megáldja Áron házát.
13Megáldja azokat, akik félik az URat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt.
14Szaporítson meg titeket az ÚR, titeket és fiaitokat!
15Áldjon meg titeket az ÚR, aki az eget és a földet alkotta!
16Az egek az ÚR egei, de a földet az embereknek adta.
17Nem a halottak dicsérik az URat, nem azok, akik a csend honába tértek,
18hanem mi, mi áldjuk az URat most és mindörökké. Dicsérjétek az URat!